سرفصل های آموزش فروش تلفنی :

  • چرا فروش تلفنی؟
  • آینده فروش تلفنی
  • باورهای فروشندگی تلفنی
  • تکنیک های فروش تلفنی
  • تشخیص نوع شخصیت مشتری پشت تلفن
  • برنامه ریزی و پیگیری

برای کسب اطلاعات بیشتر،فرم زیر را تکمیل نمایید

    “کارشناس مربوطه بعد از بررسی اطلاعات، با شما تماس میگیرد”