آیا می دانید پردرآمدترین مشاغل ایران چیه؟

یکی از پردرآمدترین شغل های ایران در حال حاضر حسابداری هست …..
اما چرا؟؟  دلیلشو می دونی؟؟  چرا این مهارت جزء  پرتقاضاترین مهارت های کشور و جهان هست؟؟
  1. قطعا اولین دلیلش بازار کار گستردش هست
  2. دلیل دومش،که خیلی هم مهمه عدم نیاز به تحصیلات تکمیلی برای ورود به بازار کار هست
  3. و اما سومین دلیلش که هممون عاشقش هستیم، حسابداری درآمد خیلی خیلی خوبی داره
  4. و آخرین دلیل، امکان کار به صورت ثابت و پروژه ای برای این حرفه وجود داره