تبدیل پایان نامه به کتاب در انتشارات دانش پژوهان

مزایای تبدیل پایان نامه به کتاب

تمام افرادی که قصد شرکت در آزمون مصاحبه دکتری را دارند به این موضوع واقف هستند که داشتن حداقل یک  کتاب تالیف شده  در رزومه  آن ها علاوه این که از ۴۰ نمره امتیاز بخش پژوهشی ۴ نمره آن مربوط به تالیف کتاب است تاثیرات مستقیم و غر مستقیم زیادی بر اساتید مصاحبه کننده دارد و از آن جایی که مراحل نظارت  بر چاپ کتاب دارای یک پروسه زمانی و نیازمند دریافت مجوزهای مربوطه است برای اساتید مصاحبه کننده به این معنی است که افرادی که توانسته اند از این فیلتر ها عبور کنند دارای توانایی های لازم برای تحصیل در دوره دکتری نیز می باشند.

انتشارات دانش پژوهان با توجه خاص به این موضوع و امکاناتی که در این زمینه در نظر گرفته است هزینه چاپ کتاب بسیار پایین خواهد آمد و نیاز نیست که کتاب الزاما در تیراژ بالا چاپ گردد و می توان به هر تعدادی که مورد نیاز مولف باشد چاپ انجام داد و هزینه اضافی به مولف تحمیل نخواهد شد  و همچنین برای حفظ اعتبار کتاب تعداد تیراژ کتاب ۵۰۰ نسخه قید می شود.

کتاب استخراج شده از پایان نامه پس از اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ شابک ISBN  از اداره شابک و همچنین اخد فیپا از کتابخانه ملی در وزارت ارشاد  و کتابخانه ملی ثبت و اعلام وصول می شود تا مولف بتواند از تمام امتیازات لازم  در تحصیلات تکمیلی، اخذ دانشیاری و ارتقای شغلی و تحصیلی بهره مند گردد.

 

 

جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر ۴۰ امتیاز)

ردیفنوع فعالیتحداکثر امتیازنحوه ارزیابی
۱۱-۱ مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی۲-۱ گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران۳-۱ برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر۲۲ امتیاز– هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز- برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز
۲مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی۶ امتیازهر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء
۳

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی)

۴ امتیازخارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
۴تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی۴ امتیاز
۵کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد۴ امتیازعالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز
جمع۴۰ امتیاز